Recursos Departament

Xarxa WIFI per professorat

Podeu accedir a la xarxa WIFI del centre des de qualsevol punt amb el vostre portàtil. Abans necessiteu donar-vos d'alta al servei (ara es pot fer en línia i no cal enviar el formulari per fax) mitjançant l'enllaç:

https://aplitic.xtec.cat/pls/e13_eduroam/inici

Per configurar el vostre ordinador per connectar-vos a la xarxa WIFI, seguiu les passes detallades a:

http://phobos.xtec.cat/wifi/?q=node/19

Tota la informació completa es troba a:

http://www.xtec.cat/eduroam

Serveis de la XTEC i el Dep. d'Educació

Resum de Serveis

Com a membres de la comunitat educativa teniu dret a una sèrie de serveis electrònics que proporciona l'Àrea TIC del Departament d'Educació. Aquests serveis són (fins el moment):

 • Compte de correu electrònic (per exemple, per Maria Ros podria ser mros2@xtec.cat).
 • Espai web estàndard.
 • Blocs pels professors.
 • Serveis de vídeo.
 • Moodle a l'Àgora (http://agora.xtec.cat) , per ficar els vostres cursos interactius.

Per donar-se d'alta en aquests serveis, cal en primer lloc donar d'alta un compte de correu, que serà després el que servirà com a nom d'usuari a la resta de serveis. L'alta a aquests serveis passa per imprimir un formulari i omplir-lo a ma, donar conformitat al contracte (signar-lo un mateix), signar-lo la Direcció del Centre i al final enviar-lo per fax al telèfon que apareix al full de sol·licitud.

Formularis i informació

Per trobar els formularis pels serveis de la XTEC esmentats, aneu a l'enllaç (accés directe):

http://www.xtec.cat/at_usuari/gestusu/identificacio/

Com veieu, és la pàgina de formularis i normes d'ús.

Si no voleu recordar l'adreça directa, podeu anar a la web de la XTEC a l'adreça:

http://www.xtec.cat

Llavors cal picar “Atenció a l'usuari”, on trobareu molta informació útil.

Identificador i Compte de correu a la XTEC

 • Es tracta d'una adreça de correu gestionada pel departament d'Educació i albergada a la XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya). Si us heu donat prèviament d'alta, heu de tenir un nom d’usuari i una contrasenya (que no te perquè ser la mateixa de l'espai LINUX).
 • A la pàgina “Identificació XTEC”, trobareu l'enllaç per demanar el compte de correu de l'XTEC (“Alta d'usuari”). Haureu d'imprimir el formulari d'alta, omplir-lo a ma i donar-li a Direcció per que ho signi (o deixar-ho a consergeria per que li donin a Direcció). Un cop fet tot això, porteu el full a secretaria (administrativa) per que ho enviïn per fax al Departament d'Educació.
 • Aneu al formulari mitjançant aquest enllaç:
http://www.xtec.cat/at_usuari/index.htm

És molt important tenir un identificador de la XTEC, ja que cada cop més és imprescindible als centres. Per exemple, cal tenir identificador per entrar al SAGA (gestió de notes dels alumnes) o presentar-se al concurs de trasllats.

Blocs

 • Amb aquest servei podem crear el nostre bloc (blog) educatiu. Podem veure també alguns exemples per aprendre com fer-ho.
http://blocs.xtec.cat

Libres digitals

 • Servei per crear llibres digitals pels centres educatius.
http://phobos.xtec.cat/llibres

Quaderns digitals

http://clic.xtec.cat//qv_web/ca/qv.htm

Carnet docent

 • El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el Departament d'Educació han signat un acord que ofereix, a mestres i professorat, l'entrada gratuïta als museus dependents dels poders públics de Catalunya i d'altres equipaments culturals adherits, amb la voluntat de facilitar-los l'accés a la cultura, a la recerca i a la innovació. Podeu obtenir-lo fent click a l'enllaç:
http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=504:1:2573533517036022

Programes de gestió de la XTEC i la GenCat

 • El Departament d'Educació posa a l'abast dels professors unes aplicacions de gestió que es poden accedir des de qualsevol lloc del món.

Els serveis “on-line” del Departament d'Educació no depenen en cap cas de la xarxa interna de l'IES. Això vol dir que si obrim el navegador web i veiem que hi ha accés a Internet provant per exemple amb www.google.es, però intentem accedir a qualsevol dels programes de gestió i no ens funciona, no cal anar a veure al Coordinador TIC ni al Coordinador de servidors ja que no poden fer res, el problema és de la XTEC.

El programa SAGA

 • El SAGA (Sistema d'Administració i Gestió Acadèmica) és el programari que ens permet introduir les dades de les avaluacions dels nostres alumnes (entre moltes altres coses).
 • Com que és accessible des de Internet, el podrem fer anar des del centre o des de casa.
 • Per entrar en l'aplicació, aneu a l'adreça web:

http://www.xtec.cat/saga/

 • Hi ha molta més informació a l'apartat Suport. Us recomano utilitzar les miniguies, que es poden llegir ràpidament i tenen moltes figures il·lustratives.

El programa EPOCA

 • Aquest programa, també és accessible des de Internet i ens permet consultar les nostres dades laborals. Per exemple, ens permet:
  • Veure les nòmines
  • Canviar la domiciliació bancària.
  • Canviar la retenció fiscal.
  • Demanar l'ajut del fons social.
  • Demanar el pagament de desplaçaments i dietes.
  • Etc.
 • Per entrar en l'aplicació, aneu a l'adreça web:

http://epoca.gencat.cat
Part de la documentació està extreta de: http://phobos.xtec.cat/ptome/mediawiki/index.php
Comments