Documentació

Aquí podem trobar els documents que es generen des de coordinació per poder explicar els diferents serveis que disposem al centre i com els podem utilitzar.

Recursos informàtics al centre

Breu explicació dels recursos més importants

RecursosTIC


Utilització de l'aula d'informàtica

Breu explicació de com hem d'utilitzar l'aula d'informàtica

Aules


Google Apps

Aquí teniu diferent documentació sobre el que podeu fer amb Google Apps

Presentació de Google Apps


Alta i tots els serveis bàsics de Google Apps

CiGoogleAppsPresentacioTot el que es permet Google Apps

Tot el que ens permet google Apps